VJV-bestuursorganen

 Raad van bestuur 

 • Walter VAN DEN BRANDEN, Voorzitter
 • Willy PIASECKI, Ondervoorzitter
 • Kristin SPIESSENS, Secretaris
 • Ronald LIBIN, Penningmeester
 • Ronny VAN CUTSEM, PR en communicatieverantwoordelijke
 • Karin STOOP, Bestuurder

Erkenningscommissie 

 • Jean BUYLE, Voorzitter
 • Willy YSEWYN, Ondervoorzitter
 • Hilde VAN GOOL, Secretaris
 • Georges DE SMAELE, lid EC
 • Frans VAN DAMME, lid EC
 • Cor BLANCKE, lid EC

Vorige voorzitters 

 • Louis Reinquin 1965 - 1966
 • Jack Verdyck 1966 - 1975
 • Louis Davids 1975 - 1985 (+)
 • James Tolemei 1985 - 1985 (+)
 • Frans L. van den Brande 1986 - 1991
 • Mirek Cerny 1991 - 1996 
 • Luk Van Balberghe 1996 - 2002
 • Kris Pattyn 2003 - 2004
 • Godelieve Vaesen  2005 - 2007
 • Hilde Van Gool  2007-2009

De werking van de Vlaamse Journalisten Vereniging wordt bepaald door de statuten en door het huishoudelijk reglement.

Toegang voor leden

Volg ons op ...