Zomer Aan Zee

Juli en augustus zijn voor het toerisme aan de Belgische kust dé topmaanden bij uitstek. Niet alleen de toeristenstroom muteert dan massaal vanuit het binnenland naar de kust maar ook heel wat gebeurtenissen, evenementen en spektakels zorgen er, naast het strandplezier, voor aangepast vertier en vermaak. 

Hierna alvast de persinformatie die wij ontvingen voor enkele opmerkelijke zomerspektakels in Oostende, Blankenberge en Knokke-Heist. Klik op de affiche voor meer info ...

Open brief aan de onderhandelaars van N-VA en CD&V, bevoegd voor de vorming van de Vlaamse Regering

Mevrouwen, Mijne Heren,

Nu de onderhandelingen voor de vorming van een Vlaamse Regering volop gevoerd worden, en het regeerakkoord opgesteld wordt, willen wij u vragen om ook aandacht te schenken aan de situatie van de Vlaamse freelance journalist. 

Aan de drempel van het 50-jarig bestaan van de Vlaamse Journalisten Vereniging menen wij dat het tijd geworden is om de discriminatie waarvan de freelance-journalist in Vlaanderen nog vaak het slachtoffer is, definitief halt toe te roepen.

Niemand kan nog de professionele geloofwaardigheid van de leden van de Vlaamse Journalisten Vereniging, de overkoepelende organisatie die de belangen van de freelance-journalist verdedigt, ontkennen. Kandidaat-leden worden immers onderworpen aan een gedegen selectieprocedure alvorens zij tot onze vereniging kunnen toetreden. Bovendien ondergaan al onze leden een tweejaarlijkse herscreening om na te gaan of ze nog steeds volwaardig journalistiek actief zijn. 

Toch gebeurt het nog al te dikwijls dat initiatiefnemers en organisatoren van persbijeenkomsten, onder het mom van of met de expliciete steun van de (lokale) overheden, enkel en alleen accreditaties toekennen aan de ‘beroepsjournalist’ en op die wijze onze leden uitsluiten. 

Een volwaardig Vlaams statuut voor de freelance-journalist

DE NIEUWE TYDINGHE - JAARGANG 2014 - NUMMER 2 - APRIL, MEI, JUNI 2014

 Klik hieronder om het ledenblad in te kijken.

Sociaal Charter

Met gepaste trots kunnen wij als Vlaamse Journalisten Vereniging aankondigen dat wij het Sociaal Charter voor de Audiovisuele Sector onderschreven hebben.  

Vlaamse audiovisuele sector wil sociaal verantwoord ondernemen

Vertegenwoordigers uit de audiovisuele sector ondertekenden, in aanwezigheid van de Minister van Media, Ingrid Lieten, een Sociaal Charter. Met een reeks gedragsregels in verschillende sociale domeinen (opleiding, werkomstandigheden, verhouding werk-privé, …) engageren de partners zich zo om sociaal verantwoord te ondernemen. Er is ook afgesproken dat een permanent overlegplatform sociale thema’s uit de sector zal blijven bespreken. 

Met het Sociaal Charter willen de Vlaamse en regionale omroepen, individuele audiovisuele bedrijven, individuen die werkzaam zijn in de sector, beroepsverenigingen, koepelorganisaties en vakbonden:

STUDIE: DUURZAAM ECONOMISCH MODEL VOOR BELGISCHE PRINTUITGEVERS

De Vlaamse Journalisten Vereniging kreeg inzage in een net gepubliceerde studie van de Vlaamse Nieuws Media rond een duurzaam economisch model voor Belgische uitgevers van kranten en magazines: inzicht in het belang van licenties.  Wij delen deze studie graag met onze leden en hopen dat deze nuttig kan zijn bij toekomstige beslissingen.  

... Belgische kranten- en magazine-uitgevers staan voor enorme uitdagingen. De snel vorderende digitalisering vraagt extra investeringen in tijden van dalende omzet en concurrentie van internationale technologiespelers, die belangrijke tussenschakels worden in de distributie en consumptie van lokale content en een aanzienlijk deel van de Belgische online reclamebestedingen binnenhalen ... LEES MEER

DE NIEUWE TYDINGHE - JAARGANG 2014 - NUMMER 1 - JANUARI, FEBRUARI, MAART 2014

 Klik hieronder om het ledenblad in te kijken.

DE NIEUWE TYDINGHE - JAARGANG 2013 - NUMMER 4 - OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2013

 Klik hieronder om het ledenblad in te kijken.

DE NIEUWE TYDINGHE - JAARGANG 2013 - NUMMER 3 - JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2013

 Klik hieronder om het ledenblad in te kijken.


Toegang voor leden