Bring Team Belgium Home - BOIC - Team Belgium

Op maandag 18 mei lanceerde SPORT 10 de crowdfunding-campagne “Bring Team Belgium Home”. Doel is de 1ste editie van de Europese Spelen, die tussen 12 juni en 28 juni plaatsvindt in Bakoe (Azerbeidzjan), live uit te zenden op de Belgische sportzender SPORT10 en via de website van SPORT10. Hiermee vraagt de zender financiële steun bij de Belg...

Meer informatie...

Oproep aan supporters om het verschil te maken: "Bring Team Belgium Home!"

117 Belgische topatleten zullen volgende maand deelnemen aan de eerste editie van de Europese Spelen, dat het kleine broertje zal worden van de Olympische Spelen. De mediabelangstelling blijft voorlopig beperkt en omroepen en adverteerders nemen een afwachtende houding aan. Om deze situatie te doorbreken, komt Sport 10, een kleine Belgische sportzender beschikbaar op Proximus die de exclusieve TV rechten van dit evenement bezit, naar buiten met de "Bring Team Belgium Home" campagne om de sportliefhebbers, fans, supporters en bedrijven aan te sporen bij te dragen voor de productie van deze Spelen. 

Meer informatie...

DE NIEUWE TYDINGHE - JAARGANG 2015 - NUMMER 2 - APRIL, MEI, JUNI 2015

Klik hieronder om het ledenblad in te kijken.

DE NIEUWE TYDINGHE - JAARGANG 2015 - NUMMER 1 - JANUARI, FEBRUARI, MAART 2015

Klik hieronder om het ledenblad in te kijken.

IM LOUIS DAVIDS

 

Met verslagenheid ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van ons Erelid Louis Davids, stichtend lid (1964/1965) en voorzitter (1975 tot 1985) van onze vereniging. Hij overleed op 86-jarige leeftijd na een langdurige ziekte.

Louis Davids was voormalig hoofdredacteur en erevoorzitter van Joods Actueel en hoofdredacteur van het Belgisch Israëlitisch Weekblad. Hij stond bekend voor zijn markante uitspraken in verband met verzoening en dialoog tussen de gemeenschappen.

Naar aanleiding van zijn aantreden als voorzitter van onze vereniging in 1975 schreef hij het volgende in zijn openingsrede: “Samen met u willen wij ons verbond verder uitbouwen tot een grote Vlaamse Journalisten Vereniging en in de bres staan voor de vrijwaring van de materiële en morele belangen van onze leden.”

In naam van het bestuur en de leden van de Vlaamse Journalisten Vereniging willen wij zijn familie en zijn naasten onze innige deelneming betuigen bij zijn heengaan en blijft hij in onze dankbare gedachten als een van de belangrijkste pioniers en grondleggers voor de actuele groei en de bloei van onze vereniging.

Walter Van den Branden
Voorzitter Vlaamse Journalisten Vereniging

SUCCESVOLLE JAARVERGADERING IN KORTRIJK

Sinterklaasdag, zaterdag 6 december 2014, kan ongetwijfeld als een hoogdag bestempeld worden in de analen van de Vlaamse Journalisten Vereniging. Nagenoeg zeventig leden en dertig partners waren van in de voormiddag aanwezig in het prachtige Stadhuis van Kortrijk waar zij, na de jaarlijkse statutaire ledenvergadering (de 49ste!), officieel ontvangen werden. Gastheer en burgemeester Vincent Van Quickenborne, geflankeerd door schepen Rudolf Scherpereel - onder meer bevoegd voor toerisme - namen de honneurs waar voor de Stad Kortrijk. 

In zijn toespraak gaf de burgemeester een korte historische schets van het ontstaan en de groei van de Vlaamse Journalisten Vereniging waarna hij de toeristische en economische troeven van de stad Kortrijk en de omliggende regio op overtuigende wijze benadrukte. Een lokroep naar alle aanwezigen om zeker nog eens terug te keren naar Kortrijk en er de uitgebreid te komen kennismaken met de vele facetten van deze prachtige stad. In primeur meldde hij, namens Vlaams Minister voor Media en partijgenoot Sven Gatz, die hij wegens andere ambtsverplichtingen diende te verontschuldigen, dat de minister in zijn toekomstig beleid ook ruime aandacht zal besteden aan het steeds groter wordend aantal niet-professionele journalisten in Vlaanderen. Met de belofte dat hierover kortelings op kabinetsniveau  verdere gesprekken zullen gevoerd worden, in het vooruitzicht van een officiële erkenning door de Vlaamse Overheid en aan de drempel van het vijftigjarig bestaan van de vereniging, alleszins een opsteker voor de bijna vijfhonderd freelancers, leden van de Vlaamse Journalisten Vereniging.

DE NIEUWE TYDINGHE - JAARGANG 2014 - NUMMER 4 - OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2014

Klik hieronder om het ledenblad in te kijken.

DE NIEUWE TYDINGHE - JAARGANG 2014 - NUMMER 3 - JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2014

Klik hieronder om het ledenblad in te kijken.

DE NIEUWE TYDINGHE - JAARGANG 2014 - NUMMER 2 - APRIL, MEI, JUNI 2014

 Klik hieronder om het ledenblad in te kijken.

Toegang voor leden

Volg ons op ...