JUBILEUMVIERING ’50 JAAR VLAAMSE JOURNALISTEN VERENIGING’

Zaterdag 5 december 2015 in Antwerpen

Om het 50-jarig bestaan van de vereniging op een passende manier te vieren gaat, in het kader van de Jaarlijkse Statutaire Ledenvergadering, de bijeenkomst dit jaar door in Antwerpen, de bakermat van de vereniging.
De jubileumviering start ’s middags met een officiële ontvangst met receptie, aangeboden door Burgemeester Bart De Wever in het Stadhuis van Antwerpen.
Daarna zullen, in het kader van het 50-jarig jubileum, in Antwerpen een reeks bijkomende activiteiten plaatsvinden.
Een gepersonaliseerde uitnodiging met inschrijvingskaart wordt te begin november verzonden naar de leden en de genodigden. 

IM KAREL DE DECKER

 Wij vernemen zopas het overlijden van ons geeerd lid Karel De Decker. Karel was, naast veelzijdig journalist en docent, tevens een geengageerde Vlaming en jarenlang lid en boegbeeld van onze vereniging.

Langs deze weg wil het bestuur van de Vlaamse Journalisten Vereniging, in naam van alle leden, haar medeleven overmaken aan de diep beproefde familie.  

DE NIEUWE TYDINGHE - JAARGANG 2015 - NUMMER 3 - JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2015

Klik hieronder om het ledenblad in te kijken.

STICHTEND VOORBEELD!

Hallo,

Mijn naam is Thibaud Deurwaerder, ik ben een 16-jarige student.
Gedurende deze zomervakantie heb ik een website ontwikkeld om buren dichter bij elkaar te brengen: www.burenonline.com. Het idee van de website burenonline is gegroeid in het begin van de zomervakantie. Al mijn vrienden waren op reis, ik was alleen en verveelde mij, toch hoorde ik in de buurt leeftijdsgenoten spelen. Ik wou contact maar vond jammer dat ik wist niet  goed hoe ik op een eenvoudige manier in contact kon komen met mijn buren zonder ze lastig te vallen.
Daarom heb ik deze private sociale netwerksite ontwikkeld dat toelaat om eenvoudig te communiceren met buren uit je omgeving. Een groot deel van mijn vakantie heb ik besteed aan het ontwikkelen en programmeren van de site dat ik met mijn eigen spaarcenten onderhoud.

PERSVRIJHEID… MAAR NIET OVERAL EN VOOR IEDEREEN

We mogen ons gelukkig prijzen dat we in een land leven waar persvrijheid en vrijheid van meningsuiting bestaan. Dat is echter niet overal het geval. Onlangs werd de Mexicaanse journaliste Rubén Espinosa samen met nog andere militanten voor de rechten van de mens, gefolterd en vermoord. Deze zoveelste aanslag op de vrije meningsuiting in Mexico heeft een internationale golf van verontwaardiging ontketend waarbij personen als Noam Chomsky en Salman Rushdie en honderden journalisten, schrijvers en artiesten een open brief ondertekenden om gerechtigheid te vragen. Wij kunnen die actie nog meer gewicht geven door er duizenden handtekeningen van over de hele aarde aan toe te voegen.

Gelieve even te overwegen om deze actie mee te ondersteunen. Dat kan door deze petitie te ondertekenen.

Mathieu Snykers

DE NIEUWE TYDINGHE - JAARGANG 2015 - NUMMER 2 - APRIL, MEI, JUNI 2015

Klik hieronder om het ledenblad in te kijken.

DE NIEUWE TYDINGHE - JAARGANG 2015 - NUMMER 1 - JANUARI, FEBRUARI, MAART 2015

Klik hieronder om het ledenblad in te kijken.

IM LOUIS DAVIDS

 

Met verslagenheid ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van ons Erelid Louis Davids, stichtend lid (1964/1965) en voorzitter (1975 tot 1985) van onze vereniging. Hij overleed op 86-jarige leeftijd na een langdurige ziekte.

Louis Davids was voormalig hoofdredacteur en erevoorzitter van Joods Actueel en hoofdredacteur van het Belgisch Israëlitisch Weekblad. Hij stond bekend voor zijn markante uitspraken in verband met verzoening en dialoog tussen de gemeenschappen.

Naar aanleiding van zijn aantreden als voorzitter van onze vereniging in 1975 schreef hij het volgende in zijn openingsrede: “Samen met u willen wij ons verbond verder uitbouwen tot een grote Vlaamse Journalisten Vereniging en in de bres staan voor de vrijwaring van de materiële en morele belangen van onze leden.”

In naam van het bestuur en de leden van de Vlaamse Journalisten Vereniging willen wij zijn familie en zijn naasten onze innige deelneming betuigen bij zijn heengaan en blijft hij in onze dankbare gedachten als een van de belangrijkste pioniers en grondleggers voor de actuele groei en de bloei van onze vereniging.

Walter Van den Branden
Voorzitter Vlaamse Journalisten Vereniging

SUCCESVOLLE JAARVERGADERING IN KORTRIJK

Sinterklaasdag, zaterdag 6 december 2014, kan ongetwijfeld als een hoogdag bestempeld worden in de analen van de Vlaamse Journalisten Vereniging. Nagenoeg zeventig leden en dertig partners waren van in de voormiddag aanwezig in het prachtige Stadhuis van Kortrijk waar zij, na de jaarlijkse statutaire ledenvergadering (de 49ste!), officieel ontvangen werden. Gastheer en burgemeester Vincent Van Quickenborne, geflankeerd door schepen Rudolf Scherpereel - onder meer bevoegd voor toerisme - namen de honneurs waar voor de Stad Kortrijk. 

In zijn toespraak gaf de burgemeester een korte historische schets van het ontstaan en de groei van de Vlaamse Journalisten Vereniging waarna hij de toeristische en economische troeven van de stad Kortrijk en de omliggende regio op overtuigende wijze benadrukte. Een lokroep naar alle aanwezigen om zeker nog eens terug te keren naar Kortrijk en er de uitgebreid te komen kennismaken met de vele facetten van deze prachtige stad. In primeur meldde hij, namens Vlaams Minister voor Media en partijgenoot Sven Gatz, die hij wegens andere ambtsverplichtingen diende te verontschuldigen, dat de minister in zijn toekomstig beleid ook ruime aandacht zal besteden aan het steeds groter wordend aantal niet-professionele journalisten in Vlaanderen. Met de belofte dat hierover kortelings op kabinetsniveau  verdere gesprekken zullen gevoerd worden, in het vooruitzicht van een officiële erkenning door de Vlaamse Overheid en aan de drempel van het vijftigjarig bestaan van de vereniging, alleszins een opsteker voor de bijna vijfhonderd freelancers, leden van de Vlaamse Journalisten Vereniging.

Toegang voor leden

Volg ons op ...