DE NIEUWE TYDINGHE - JAARGANG 2015 - NUMMER 1 - JANUARI, FEBRUARI, MAART 2015

Klik hieronder om het ledenblad in te kijken.

IM LOUIS DAVIDS

 

Met verslagenheid ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van ons Erelid Louis Davids, stichtend lid (1964/1965) en voorzitter (1975 tot 1985) van onze vereniging. Hij overleed op 86-jarige leeftijd na een langdurige ziekte.

Louis Davids was voormalig hoofdredacteur en erevoorzitter van Joods Actueel en hoofdredacteur van het Belgisch Israëlitisch Weekblad. Hij stond bekend voor zijn markante uitspraken in verband met verzoening en dialoog tussen de gemeenschappen.

Naar aanleiding van zijn aantreden als voorzitter van onze vereniging in 1975 schreef hij het volgende in zijn openingsrede: “Samen met u willen wij ons verbond verder uitbouwen tot een grote Vlaamse Journalisten Vereniging en in de bres staan voor de vrijwaring van de materiële en morele belangen van onze leden.”

In naam van het bestuur en de leden van de Vlaamse Journalisten Vereniging willen wij zijn familie en zijn naasten onze innige deelneming betuigen bij zijn heengaan en blijft hij in onze dankbare gedachten als een van de belangrijkste pioniers en grondleggers voor de actuele groei en de bloei van onze vereniging.

Walter Van den Branden
Voorzitter Vlaamse Journalisten Vereniging

SUCCESVOLLE JAARVERGADERING IN KORTRIJK

Sinterklaasdag, zaterdag 6 december 2014, kan ongetwijfeld als een hoogdag bestempeld worden in de analen van de Vlaamse Journalisten Vereniging. Nagenoeg zeventig leden en dertig partners waren van in de voormiddag aanwezig in het prachtige Stadhuis van Kortrijk waar zij, na de jaarlijkse statutaire ledenvergadering (de 49ste!), officieel ontvangen werden. Gastheer en burgemeester Vincent Van Quickenborne, geflankeerd door schepen Rudolf Scherpereel - onder meer bevoegd voor toerisme - namen de honneurs waar voor de Stad Kortrijk. 

In zijn toespraak gaf de burgemeester een korte historische schets van het ontstaan en de groei van de Vlaamse Journalisten Vereniging waarna hij de toeristische en economische troeven van de stad Kortrijk en de omliggende regio op overtuigende wijze benadrukte. Een lokroep naar alle aanwezigen om zeker nog eens terug te keren naar Kortrijk en er de uitgebreid te komen kennismaken met de vele facetten van deze prachtige stad. In primeur meldde hij, namens Vlaams Minister voor Media en partijgenoot Sven Gatz, die hij wegens andere ambtsverplichtingen diende te verontschuldigen, dat de minister in zijn toekomstig beleid ook ruime aandacht zal besteden aan het steeds groter wordend aantal niet-professionele journalisten in Vlaanderen. Met de belofte dat hierover kortelings op kabinetsniveau  verdere gesprekken zullen gevoerd worden, in het vooruitzicht van een officiële erkenning door de Vlaamse Overheid en aan de drempel van het vijftigjarig bestaan van de vereniging, alleszins een opsteker voor de bijna vijfhonderd freelancers, leden van de Vlaamse Journalisten Vereniging.

DE NIEUWE TYDINGHE - JAARGANG 2014 - NUMMER 4 - OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2014

Klik hieronder om het ledenblad in te kijken.

DE NIEUWE TYDINGHE - JAARGANG 2014 - NUMMER 3 - JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2014

Klik hieronder om het ledenblad in te kijken.

DE NIEUWE TYDINGHE - JAARGANG 2014 - NUMMER 2 - APRIL, MEI, JUNI 2014

 Klik hieronder om het ledenblad in te kijken.

Sociaal Charter

Met gepaste trots kunnen wij als Vlaamse Journalisten Vereniging aankondigen dat wij het Sociaal Charter voor de Audiovisuele Sector onderschreven hebben.  

Vlaamse audiovisuele sector wil sociaal verantwoord ondernemen

Vertegenwoordigers uit de audiovisuele sector ondertekenden, in aanwezigheid van de Minister van Media, Ingrid Lieten, een Sociaal Charter. Met een reeks gedragsregels in verschillende sociale domeinen (opleiding, werkomstandigheden, verhouding werk-privé, …) engageren de partners zich zo om sociaal verantwoord te ondernemen. Er is ook afgesproken dat een permanent overlegplatform sociale thema’s uit de sector zal blijven bespreken. 

Met het Sociaal Charter willen de Vlaamse en regionale omroepen, individuele audiovisuele bedrijven, individuen die werkzaam zijn in de sector, beroepsverenigingen, koepelorganisaties en vakbonden:

STUDIE: DUURZAAM ECONOMISCH MODEL VOOR BELGISCHE PRINTUITGEVERS

De Vlaamse Journalisten Vereniging kreeg inzage in een net gepubliceerde studie van de Vlaamse Nieuws Media rond een duurzaam economisch model voor Belgische uitgevers van kranten en magazines: inzicht in het belang van licenties.  Wij delen deze studie graag met onze leden en hopen dat deze nuttig kan zijn bij toekomstige beslissingen.  

... Belgische kranten- en magazine-uitgevers staan voor enorme uitdagingen. De snel vorderende digitalisering vraagt extra investeringen in tijden van dalende omzet en concurrentie van internationale technologiespelers, die belangrijke tussenschakels worden in de distributie en consumptie van lokale content en een aanzienlijk deel van de Belgische online reclamebestedingen binnenhalen ... LEES MEER

DE NIEUWE TYDINGHE - JAARGANG 2014 - NUMMER 1 - JANUARI, FEBRUARI, MAART 2014

 Klik hieronder om het ledenblad in te kijken.

Toegang voor leden

Volg ons op ...