SUCCESVOLLE JAARVERGADERING IN KORTRIJK

Sinterklaasdag, zaterdag 6 december 2014, kan ongetwijfeld als een hoogdag bestempeld worden in de analen van de Vlaamse Journalisten Vereniging. Nagenoeg zeventig leden en dertig partners waren van in de voormiddag aanwezig in het prachtige Stadhuis van Kortrijk waar zij, na de jaarlijkse statutaire ledenvergadering (de 49ste!), officieel ontvangen werden. Gastheer en burgemeester Vincent Van Quickenborne, geflankeerd door schepen Rudolf Scherpereel - onder meer bevoegd voor toerisme - namen de honneurs waar voor de Stad Kortrijk. 

In zijn toespraak gaf de burgemeester een korte historische schets van het ontstaan en de groei van de Vlaamse Journalisten Vereniging waarna hij de toeristische en economische troeven van de stad Kortrijk en de omliggende regio op overtuigende wijze benadrukte. Een lokroep naar alle aanwezigen om zeker nog eens terug te keren naar Kortrijk en er de uitgebreid te komen kennismaken met de vele facetten van deze prachtige stad. In primeur meldde hij, namens Vlaams Minister voor Media en partijgenoot Sven Gatz, die hij wegens andere ambtsverplichtingen diende te verontschuldigen, dat de minister in zijn toekomstig beleid ook ruime aandacht zal besteden aan het steeds groter wordend aantal niet-professionele journalisten in Vlaanderen. Met de belofte dat hierover kortelings op kabinetsniveau  verdere gesprekken zullen gevoerd worden, in het vooruitzicht van een officiële erkenning door de Vlaamse Overheid en aan de drempel van het vijftigjarig bestaan van de vereniging, alleszins een opsteker voor de bijna vijfhonderd freelancers, leden van de Vlaamse Journalisten Vereniging.

DE NIEUWE TYDINGHE - JAARGANG 2014 - NUMMER 4 - OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2014

Klik hieronder om het ledenblad in te kijken.

DE NIEUWE TYDINGHE - JAARGANG 2014 - NUMMER 3 - JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2014

Klik hieronder om het ledenblad in te kijken.

Zaterdag 6 december 2014: Jaarlijkse statutaire ledenvergadering in Kortrijk

Noteer nu reeds deze datum in uw agenda… want het wordt ongetwijfeld alweer een hoogtepunt in het (bijna 50-jarig) bestaan van de Vlaamse Journalisten Vereniging.

De vergadering begint om 10.00 uur (ontvangst in het Stadhuis van Kortrijk vanaf 09.30 uur) en, naar jaarlijkse traditie, zal er ook weer een aantrekkelijk partnerprogramma en een overheerlijk ledendiner voorzien zijn.

De uitnodiging met gedetailleerd programma wordt begin november per brief en via ons ledenblad De Nieuwe Tydinghe verzonden naar de leden.

Contact Vlaams Mediaminister Sven Gatz

Vrijdag 26 september werd, naar aanleiding van de ‘Open Brief’ die wij verzonden naar de onderhandelaars voor de nieuwe Vlaamse Regering, een delegatie van het bestuur van de Vlaamse Journalisten Vereniging ontvangen op het kabinet van de kersverse mediaminister van de Vlaamse Regering, de heer Sven Gatz.

Hierbij hadden wij uitgebreid de gelegenheid om onze journalistenvereniging voor te stellen en onze grieven – vooral dan wat betreft de vaak discriminerende behandeling tegenover de beroepsjournalisten – samen met onze plannen en verzuchtingen kenbaar te maken.

Hoewel er nog geen concrete beloften werden gedaan verliep het gesprek, dat bijna twee uur duurde, in een zeer constructieve sfeer en werd er afgesproken dat er nog voor de jaarlijkse statutaire ledenvergadering van december opnieuw contact zou genomen worden. Hopelijk kunnen we dan reeds enkele concrete resultaten van dit contact meebrengen.

Open brief aan de onderhandelaars van N-VA en CD&V, bevoegd voor de vorming van de Vlaamse Regering

Mevrouwen, Mijne Heren,

Nu de onderhandelingen voor de vorming van een Vlaamse Regering volop gevoerd worden, en het regeerakkoord opgesteld wordt, willen wij u vragen om ook aandacht te schenken aan de situatie van de Vlaamse freelance journalist. 

Aan de drempel van het 50-jarig bestaan van de Vlaamse Journalisten Vereniging menen wij dat het tijd geworden is om de discriminatie waarvan de freelance-journalist in Vlaanderen nog vaak het slachtoffer is, definitief halt toe te roepen.

Niemand kan nog de professionele geloofwaardigheid van de leden van de Vlaamse Journalisten Vereniging, de overkoepelende organisatie die de belangen van de freelance-journalist verdedigt, ontkennen. Kandidaat-leden worden immers onderworpen aan een gedegen selectieprocedure alvorens zij tot onze vereniging kunnen toetreden. Bovendien ondergaan al onze leden een tweejaarlijkse herscreening om na te gaan of ze nog steeds volwaardig journalistiek actief zijn. 

Toch gebeurt het nog al te dikwijls dat initiatiefnemers en organisatoren van persbijeenkomsten, onder het mom van of met de expliciete steun van de (lokale) overheden, enkel en alleen accreditaties toekennen aan de ‘beroepsjournalist’ en op die wijze onze leden uitsluiten. 

Een volwaardig Vlaams statuut voor de freelance-journalist

DE NIEUWE TYDINGHE - JAARGANG 2014 - NUMMER 2 - APRIL, MEI, JUNI 2014

 Klik hieronder om het ledenblad in te kijken.

Sociaal Charter

Met gepaste trots kunnen wij als Vlaamse Journalisten Vereniging aankondigen dat wij het Sociaal Charter voor de Audiovisuele Sector onderschreven hebben.  

Vlaamse audiovisuele sector wil sociaal verantwoord ondernemen

Vertegenwoordigers uit de audiovisuele sector ondertekenden, in aanwezigheid van de Minister van Media, Ingrid Lieten, een Sociaal Charter. Met een reeks gedragsregels in verschillende sociale domeinen (opleiding, werkomstandigheden, verhouding werk-privé, …) engageren de partners zich zo om sociaal verantwoord te ondernemen. Er is ook afgesproken dat een permanent overlegplatform sociale thema’s uit de sector zal blijven bespreken. 

Met het Sociaal Charter willen de Vlaamse en regionale omroepen, individuele audiovisuele bedrijven, individuen die werkzaam zijn in de sector, beroepsverenigingen, koepelorganisaties en vakbonden:

STUDIE: DUURZAAM ECONOMISCH MODEL VOOR BELGISCHE PRINTUITGEVERS

De Vlaamse Journalisten Vereniging kreeg inzage in een net gepubliceerde studie van de Vlaamse Nieuws Media rond een duurzaam economisch model voor Belgische uitgevers van kranten en magazines: inzicht in het belang van licenties.  Wij delen deze studie graag met onze leden en hopen dat deze nuttig kan zijn bij toekomstige beslissingen.  

... Belgische kranten- en magazine-uitgevers staan voor enorme uitdagingen. De snel vorderende digitalisering vraagt extra investeringen in tijden van dalende omzet en concurrentie van internationale technologiespelers, die belangrijke tussenschakels worden in de distributie en consumptie van lokale content en een aanzienlijk deel van de Belgische online reclamebestedingen binnenhalen ... LEES MEER

Toegang voor leden

Volg ons op ...